יום שבת, 12 באוקטובר 2013

אומגה 3 ותמותה ממחלות לב

אומגה 3 ותמותה ממחלות לב

אומגה 3 ותמותה בקרב בריאים

מחקר ייחודי, ראשון מסוגו, מצא כי קיים קשר בין רמות אומגה 3 גבוהות בפלסמה לבין ירידה בתמותה בקרב מבוגרים בריאים. המחקר בדק מרקרים ביוכימיים אובייקטיבים על מנת להעריך את רמות אומגה 3 אצל המשתתפים. עד כה בדקו רוב מחקרי המעקב רמות אומגה 3 רק על פי שאלוני תזונה.
המחקר מצא כי רמות גבוהות של אומגה 3 היו קשורות לירידה של 35% בתמותה ממחלות לב וכלי דם.
מחקר ראשון מסוגו מצא כי רמות אומגה 3 גבוהות בדם קשורות לירידה בתמותה בקרב מבוגרים בריאים באופן כללי. ההפחתה העיקרית בתמותה הייתה קשורה לתמותה מאירועי לב וכלי דם
מחקר חדש מצא קשר בין רמות גבוהות של אומגה 3 בפלסמה ותמותה כללית נמוכה יותר; במחקר, שפורסם בכתב העת המוביל Ann Intern Med, קושרה רמת EPA גבוהה בפלסמה עם ירידה של 17% בסיכון לתמותה, ואילו רמת DHA גבוהה בדם קושרה עם ירידה של 20% בסיכון לתמותה. אנליזה נוספת מצאה כי אנשים הנמצאים בחמישון הגבוה מבחינת רמות אומגה 3 בדם חוו ירידה של 27% בתמותה הכללית, וחיו בממוצע 2.2 שנים יותר מעל גיל 65, לעומת אלו שבחמישון הנמוך.
החוקרים מסבירים – מדובר במחקר ייחודי וראשון מסוגו
מחקרים רבים בחנו את הקשר בין חומצות שומן אומגה 3 ומחלות לב וכלי דם ותמותה. אך מחקר זה ייחודי לא רק בתוצאותיו, כי אם גם בתכנונו, מסבירים החוקרים. מרבית מחקרי המעקב בחנו את ההשפעה של צריכת אומגה 3 כפי שדווחה על ידי שאלוני צריכת מזון, ולא בדקו מרקרים ביוכימיים אובייקטיביים בהעריכם את רמות אומגה 3 אצל המשתתפים. במחקרים אקראיים-מבוקרים נבחנה ההשפעה של אומגה 3 בקרב אנשים עם מחלות לב וכלי דם או גורמי סיכון מרובים ולא בקרב אנשים בריאים, דבר שאינו מאפשר לקבוע את השפעתה של אומגה 3 במניעה ראשונית. בנוסף, שינויים בתזונה עצמה משפיעים על רמות אומגה 3, אך לא נכללו באנליזה, נתון העלול ל"עמעם" את ההשפעה של תוספת אומגה 3, וייתכן כי דווקא נתון זה מוביל להבדל הניכר בין מחקרי המעקב לבין מחקרים מבוקרים-אקראיים חדשים.

המשתתפים במחקר – מבוגרים בריאים
מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין רמות אומגה 3 בפלסמה ותמותה, הן כללית והן מסיבות ספציפיות. במחקר נבחנו נתונים של 2,692 מבוגרים בגיל ממוצע 74 (5±), ללא עבר של מחלות לב וכלי דם בתחילת המחקר.

ההשפעה העיקרית – ירידה בתמותה ממחלות לב וכלי דם
כאשר בחנו החוקרים את ההשפעה של אומגה 3 על התמותה בחלוקה לסיבות ספציפיות, הם מצאו כי רמות אומגה 3 קשורות עם ירידה של 35% בתמותה ממחלות לב וכלי דם. הסיכון הנמוך לתמותה קושר, כצפוי, עם פחות מקרי מוות קרדיווסקולאריים לעומת לא-קרדיווסקולאריים. התוצאות מציגות קשר ספציפי יותר בין רמות DHA גבוהות ובין תמותה מאירועי לב כליליים ובין רמות EPA גבוהות ו- nonfatal MI (התקף לב שאינו קטלני).
Mozaffarian D et al. Ann Intern Med. 2013;158(7):515-25.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה